De Sneeker Slach

Een blanco trackrecord

De Sneeker Slach is een jonge club. Gerealiseerde projecten zijn er nog niet. Ideeën waren er wel. Tijdens de corona-lock-down een reuzenrad op het Martiniplein in de stad. Er was tenslotte geen Sneekweek. Informeel overleg met enkele stakeholders brachten het idee steeds verder. Uiteindelijk bleek het reuzenrad te hoog gegrepen. Uitdagingen rondom financiën, vergunningen en tijdsdruk waren te groot.
Jammer, de reuring was er geweest, opbrengst zeer waarschijnlijk ook en het had onze vereniging in één keer ‘op de kaart’ gezet.

Dergelijke projecten is wat we ambiëren. Dus heb je een goed idee en wil je delen? Dan kun je altijd even polsen. Wij reageren in ieder geval Slachvaardig!