De Sneeker Slach

De Sneeker Slach

De Sneeker Slach is opgericht in 2020 en een andere serviceclub dan er doorgaans zijn. Leden zijn ondernemende vrouwen en mannen die met hun lidmaatschap met elkaar van gedachten willen wisselen over allerlei zaken. Daarbij is onderling begrip, wederzijds respect en het verenigen van vriendschap belangrijk. Tot slot stellen de leden zich ten doel om jaarlijks een activiteit te organiseren die ‘reuring’ in de stad genereert. Dat is een breed uitgangspunt en past daarom precies bij De Sneeker Slach.